Behandling

Fordi utbrenthet er en sammensatt lidelse, er det en stor fordel, om ikke en nødvendighet, å kombinere flere forskjellige behandlingsformer:

  • medisinske undersøkelser for vurdere om utmattelsen og symptomene skyldes langvarig overbelastning og stress, oppdage/behandle eventuelle underliggende sykdommer eller lidelser, eller skader eller mangler som følge av rovdriften som kroppen har vært i gjennom
  • fysioterapi/massasje for å behandle eventuelle fysiske problemer som følge av muskulære spenninger forårsaket av stress, press og overbelastning
  • samtaler med en spesialist innen stress/utbrenthet og/eller psykolog for å hjelpe pasienten finne bedre balanse mellom hvile, fritid og jobb

Andre behandlinger og tiltak

De fleste utbrente har også behov for hjelp med aktivitetstilpasning, ernæring og søvn – alle sentrale for å bli frisk av utbrenthet. Flere terapier kan bidra her, men best er en terapeut med tverrfaglig kunnskap og erfaring som gir helhetlig behandling og oppfølging.

Dialog

For best mulig oppfølging og behandlingskombinasjon, bør behandlerene samarbeide. Dette krever at de har både forståelse og respekt for hverandres fagområde og er åpne for behandlingenes styrker og svakheter – også sin egen. Helhetlig tilnærming til behandling og tiltak bidrar til optimale forhold for kroppen å bygge seg opp igjen.

< Forrige side            Neste side >

 

Se nettsiden https://stressrelatert-utmattelse.no for oppdatert informasjon.