Medisinsk undersøkelse

Utbrente har vært gjennom en lengre periode med over- eller ekstrembelastning som kan bli sett på som selvpåført rovdrift på ens egen kropp. Rovdriften på kroppen kan ha ført til, enten direkte eller indirekte, sykdommer, lidelser og/eller mangler. Det er derfor nødvendig med en grundig helseundersøkelse hos lege.

Sykmelding

Gå til legen for å vurdere om din utmattelse og symptomer kan skyldes noe annet enn langvarig overbelastning og stress. Er du utbrent, må du sannsynligvis sykmeldes. Fortsetter du å presse deg blir det bare verre, og du trenger enda lengre tid for å hente deg inn igjen.

Ernæring

Kroppen må få riktig næring. Hvis legen ikke har tilstrekkelig kunnskap og anser det som nødvendig, kan du henvises videre til ernæringsekspert som en ernæringsfysiolog. Ikke tro på alt du leser på internett om hva som er sunt; det er mye feilinformasjon ute der. Vanlig sunt kosthold er riktig for de fleste: se ernæring og spisevaner.

< Forrige side               Neste side >

 

Se nettsiden https://stressrelatert-utmattelse.no for oppdatert informasjon.