Forebygging i bedrifter

Bedrifter som tidligere ikke har fokusert på utbrenthet, bør sette i gang med strakstiltak. Når tiltakene er veletablerte, bør en strategiplan utarbeides for langsiktig forebygging av utbrenthet.

Strakstiltak:

 • Bevisstgjøring: - for lettere å oppdage utbrenthet, bør ledere og ansatte lære om utbrenthet og symptomene
 • Handlingsplan for tiltak ved utbrenthet

Strategiplan og mer langsiktige tiltak:

 • Kartlegging av:
  • utbrenthet (og stress) blant bedriftens ansatte
  • faktorer som fører til stress, overbelastning og utbrenthet
 • Forebygging:
  • bedriftsspesifikke tiltak for å redusere de belastende faktorene
  • generelle tiltak som alle bedrifter bør innføre
 • Opplæring av ledere og ansatte i strategiplanen og tiltakene

Ikke sett i gang med for mange tiltak. Start med de som antageligvis har størst forebyggende effekt i bedriften, og fokusere på disse i en periode.

Private forhold og personlighet kan også bidra til utbrenthet. Men personrettede tiltak, som for eksempel stressmestringskurs, har vanligvis kun kortvarig forebyggende effekt. For langvarig forebygging må tiltak på bedriftsnivå gjennomføres.

< Forrige side               Neste side >

 

Se nettsiden https://stressrelatert-utmattelse.no for oppdatert informasjon.