Årsaker og tiltak ved utbrenthet

Etter rekonvalesens og ved forebygging av utbrenthet bør du huske på:

Sett grenser

Det er viktig å sette grenser både ovenfor seg selv og andre.

Prioriter

Vet du dine grunnleggende prioriteringer og verdier, vil det være lettere å sette grenser og å si nei.

Vanskelig å si nei?

Noen ganger sier vi "ja" kun på refleks. La det derfor bli en vane å tenke deg litt om før du eventuelt sier ja, for eksempel ved å telle til ti eller be om betenkningstid.

Perfeksjonisme

Hvis perfeksjonisme styre livet ditt, bør du oppsøke psykolog. For lettere perfeksjonisme, kan det å bli mer klar over dine prioriteringer og verdier, hjelpe. Gjør ting "godt nok" - du trenger ikke være best i alt.

Grenseløst arbeid

Det er ikke lett å sette grenser hvis du elsker jobben og nesten ikke kan få for mye av den. Når man er ”ruset” på engasjement og entusiasme, er det vanskelig å kjenne at man er sliten.

Jobben er alt

Hvis det er arbeidet som definerer identiteten din, vil du føle at du må forsette å arbeide (og ofte, må jobbe mer) for å føle deg kompetent og viktig. Da kan du risikere å bli arbeidsnarkoman og senere utbrent.

Problemer

Du får et bedre grep på situasjonen din hvis du bruker mindre tid på å bekymre deg og mer tid til å ta tak i problemene. Noen konflikter eller uutholdelige situasjoner er ikke mulig å løse. I stedet for å tro at du kan takle og fikse alt, må du i noen tilfeller bare forlate det hele og gå videre.

Egenomsorg

Er du oppofrende, tar vare på andre på bekostning av deg selv og mener at egenomsorg er egoistisk? Da er du i faresonen for å bli utbrent, og du bør:

  • finne en balanse mellom disse konkurrerende behov. Det er å ta ansvar og vise selvrespekt og tillate seg egenomsorg og sette passende grenser
  • utvikle din evne til å være empatisk i din omsorg for andre og holde sympati under kontroll

< Forrige side            Neste side >

 

Se nettsiden https://stressrelatert-utmattelse.no for oppdatert informasjon.