Forebygging i bedrifter

Bevisstgjøring og handlingsplan

For bedrifter som tidligere ikke har hatt fokus på utbrenthet, er det viktig:

  • å lære ledere og ansatte om utbrenthet og symptomene for lettere å oppdage utbrenthet
  • å utarbeide handlingsplan som iverksettes når utbrenthet oppdages

Strategiplan

Alle bedrifter bør også ha en langsiktig plan for forebygging av utbrenthet, der de:

  • kartlegging omfanget av utbrenthet og faktorer som fører til stress, overbelastning og utbrenthet i bedriften
  • utarbeider tiltak for å redusere de belastende faktorene

Ikke sett i gang med for mange tiltak. Start med de tiltakene dere forventer skal ha størst forebyggende effekt, og fokusere på disse i en periode.

< Forrige side              Neste side >

 

Se nettsiden https://stressrelatert-utmattelse.no for oppdatert informasjon.