Hva er utbrenthet?

Bruker du mer krefter enn det du har til rådighet, vil kreftene du har reduseres. Varer dette over tilstrekkelig lang nok tid, uten at du henter deg inn igjen, vil tilgjengelige krefter reduseres så mye at du blir utbrent.

Symptomer

Man blir ikke utbrent over natten. Symptomene kommer stort sett svært gradvis både i omfang og intensitet. De fleste opplever at de mister mer og mer kontroll og føler seg ute av stand til å gjøre noe med situasjonen. I tillegg blir man som oftest usosial, apatisk (eller hyperaktiv), negativ og opplever økende grad av tretthet/utmattelse og fysisk ubehag. På jobben vil en person som tærer på kreftene, etter hvert få lavere motivasjon, konsentrasjonssvikt og dårligere jobbprestasjon både i kvalitet og kvantitet.

Faktorer som fører til utbrenthet

Hovedårsaken til utbrenthet er som oftest jobben, men andre sider av livet virker også inn som personlige egenskaper, helse, familie, venner og fritid. Det er den totale belastningen som avgjør hvor mye krefter man bruker.

Hvor lang tid tar det å bli utbrent?

Tiden det tar å tømme kreftene så mye at man blir utbrent, avhenger av hvor stort sprik det er mellom kreftene man bruker og kreftene man har til rådighet. Som nederste grafen viser, blir man raskest utbrent hvis spriket er stort. Et lite sprik kan også føre til utbrenthet, hvis det varer lenge nok uten at man henter seg inn igjen.

Teksten fortsetter under grafene.

Rekonvalesens

Er man utbrent, tar det minst et halvår med mer eller mindre 100% sykmelding for å hente seg inn igjen. Som oftest tar det et par år. Begynner man å jobbe for tidlig, vil man ha mindre krefter til rådighet og kroppen er mer vár for belastning enn ved full restitusjon. Dermed kan man lettere gå på en smell igjen, og sjansen er stor for at denne blir større enn den forrige.

< Forrige side         Neste side >

 

Se nettsiden https://stressrelatert-utmattelse.no for oppdatert informasjon.