Takk for at du besøker utbrenthet-kronisk-utmattelse.no

Dette nettstedet er for at skribentene kan dele deres erfaringer og ekspertise. utbrenthet-kronisk-utmattelse.no verken garanterer eller antyder at informasjonen på dette nettstedet eller som det refereres til, er perfekt:

  • informasjonen kan være åpen for flere fortolkninger
  • feil, forglemmelser, utelatelser og misforståelser vil forekomme, derfor er informasjonen på utbrenthet-kronisk-utmattelse.no under betingelse av "som er" og uten noen former for garanti enten uttrykt eller antydet. Titting, lesing eller hvilken som helst annen bruk av informasjonen som utbrenthet-kronisk-utmattelse.no inneholder, er helt og holdent frivilling av leser eller bruker. Du, leser eller bruker, skal ikke holde utgiveren/forleggeren, skribentene, eierne eller andre bidragsytere av utbrenthet-kronisk-utmattelse.no ansvarlig for noen hendelser relatert direkte eller indirekte til materialet publisert innen denne nettstedet eller dets nettverk av web-linker. www.cfs-burnout.info påtar seg intet ansvar for dine handlinger
  • alle er forskjellig - så det er mulighet for at informasjonen, rådene, forslagene, metodene og teknikkene som er beskrevet på utbrenthet-kronisk-utmattelse.no, ikke virker for deg. Ingen garanti gies for at informasjonen, rådene, forslagene, metodene og teknikkene på nettsiden eller bøkene/heftene vil virke i ditt tilfelle. Skribentene eller forlegger/utgiver avviser alle garantier
  • det er fremdeles mye forskning som gjenstår på utbrenthet og relaterte tema, og inneholdet på utbrenthet-kronisk-utmattelse.no kan derfor være mangelfull

Derfor, ethvert råd, informasjon, forslag, teknikk, metode og produkt skal bare brukes som generell guide og ikke som den komplette kilde og/eller ultimate sannhet om utbrenthet og relaterte tema.

Skribentene har verken ansvar eller forpliktelse ovenfor noen person eller enhet med hensyn til eventuelle tap eller skade forårsaket, eller angivelig blitt forårsaket, direkte eller indirekte av informasjonen på nettsiden, bøker, hefter og/eller andre produkter. Denne informasjonen bruker du på egen risiko.

Nettsiden inneholder også informasjon mottatt fra og skrevet av andre i blant annet diskusjonsforum eller blogg. Selvfølgelig er ikke alle som posterer deres meninger eksperter eller feilfrie. Vær klar over risikoene som er involvert og ta personlig ansvar for dine handlinger. Meninger om utbrenthet er subjektive og kan avvike fra dine og andres meninger - du må gjøre dine egne vurderinger.

www.cfs-burnout.info påtar seg ingen juridisk ansvar for presisjon, fullstendighet eller nytte av informasjonen, rådene, forslagene, metodene, teknikkene, produktene eller prosessene visst her. Referanse heri til spesifikke kommersielle produkter, prosesser eller service gjennom firmanavn, varemerke, fabrikant eller på annen måte, betyr ikke nødvendigvis, eller antyder, dets anbefalinger eller favorisering av utbrenthet-kronisk-utmattelse.no eller noen av dets skribenter.

Linkene til eksterne nettsteder på utbrenthet-kronisk-utmattelse.nos nettsider er en service til våre brukere og impliserer ikke godkjennelse eller anbefaling fra utbrenthet-kronisk-utmattelse.no. utbrenthet-kronisk-utmattelse.no er ikke ansvarlig for tilgjengligheten eller innholdet på disse internettsidene.

Konsulter lege

utbrenthet-kronisk-utmattelse.no anbefaler brukerne å konsultere med lege før det eventuelt taes kontakt med terapeutene beskrevet på disse sidene. Behandlingene eller ressursene/hjelpemidlene referert til på dette nettstedet innebærer ikke godkjennelse eller anbefaling fra utbrenthet-kronisk-utmattelse.no

Intensjonen bak dette nettstedet er ikke å erstatte de medisinske rådene fra din tiltrodde lege, eller å diagnostisere sykdommmer eller lidelser. De forskjellige artikler, informasjon og diskusjoner som er omtalt på utbrenthet-kronisk-utmattelse.no diskuterer utbrenthet. De er ikke ment å erstatte hjelp og bistand fra en lege eller annen terapeut, og er ikke ment å oppfordre og/eller oppmuntre deg til ikke å konsultere med doktorer eller terapeuter.

utbrenthet-kronisk-utmattelse.no oppfordrer alle pasienter til å konsultere med deres fastlege før de gjør noen antagelser, endringer i livet, behandlinger og så videre.