Meditasjon

Hensikten med meditasjon er å roe ned kropp og sinn. Det er flere meditasjonsteknikker:

  • fokus på pust
  • fokus på gjenstand
  • visualisering

Når og hvor lenge?

Regelmessig meditasjon gir best resultat - mediter helst hver dag. Tidspunktet på dagen velger du selv. Noen synes det er best om morgenen - da er energien friskere og sterkere. Det tradisjonelle tidspunktet for meditasjon eller qigong, er ved soloppgang.

Det finnes ingen regel for hvor lenge du bør holde på av gangen. I begynnelsen kan fem minutter være nok. Det er bedre å starte med en kort, overkommelig periode enn å mislykkes med en lengre.

Støyende tanker

I begynnelsen er tankene støyende og aktive. Det er tegn på at meditasjonen virker, for da har du kommet i kontakt med den indre "plundringen" man vanligvis ikke legger merke til i den travle hverdagen. Etter hvert vil tankene og følelsene falle til ro. Hvor lang tid det tar før de roer seg, varierer fra person til person.

Støyene tanker er utfordring for de fleste som begynner med meditasjon. Men er man kronisk stresset vil ikke den forhøyete aktiveringen bare ha effekt på kroppen - hjernen vil også bli kraftig påvirket. Flere opplever det de kaller "stresshjerne" (dette er ikke det samme som fasen hjernestress) som noen ganger beskrives som at tankene flyr i alle retninger - uten mål og mening, og det er nærmest umulig å følge en tanke over et lengre tidsrom.

Meditasjon kan ha positiv effekt, men hvis du krever mer enn det som er mulig kan det gi økt press og frustrasjon. Vær tålmodig og raus mot seg selv - selv en liten bedring er positivt.

Hvordan lære meditasjon

Det er mulig å lære meditasjon på egenhånd, men det beste er å ha en lærer.

Effekten

Meditasjon er en effektiv metode for å redusere fysisk og psykisk stress:

  • den roer ned tankene
  • senker spenningsnivået i kroppen
  • senker hjertefrekvensen
  • roer ned pusten

Råd

Har du psykiske problemer, bør du rådføre deg med lege og/eller psykolog før du begynner med meditasjon. Noen opplever bekymring og engstelse (uten grunn) de første gangene de mediterer. Vanligvis roer dette seg etter hvert.

< Forrige side               Neste side >

 

Se nettsiden https://stressrelatert-utmattelse.no for oppdatert informasjon.