Utbrenthet

Bruker du mer krefter enn det du har til rådighet, vil kreftene du har reduseres. Varer dette over tilstrekkelig lang nok tid, uten at du henter deg inn igjen, vil tilgjengelige krefter reduseres så mye at du blir utbrent.

Definisjon

Utbrenthet er en tilstand man kommer i ved å drive så rovdrift på kroppen at alle krefter mer eller mindre er brukt opp, og kroppen er ute av stand til å hente seg inn igjen uten langvarig restitusjon og andre nødvendige tiltak.

Symptomer og faser

Man blir ikke utbrent over natten. På vei mot utbrenthet kommer gradvis flere symptomer på at man sliter seg ut. Selv om disse er personavhengige, kommer grunnsymptomene i en bestemt rekkefølge knyttet til fasene en går igjennom før man blir utbrent.

Diagnose

Utbrenthet er ikke en egen diagnose. Blir man sykmeldt av tilstanden, står det derfor noe annet på sykmeldingen.

< Forrige side           Neste side >

 

Se nettsiden https://stressrelatert-utmattelse.no for oppdatert informasjon.