Fasene på vei mot utbrenthet

Før en blir utbrent, går en igjennom flere faser. Fasene kan deles på flere måter. Den grå boksen under viser tre mulige inndelinger av fasene. Det er ingen motsetninger mellom de tre måtene å dele opp fasene, men det varierer hva personer føler seg hjemme i og som best representerer det de opplever.

Inndelingen helt til venstre, mulighet 1, brukes her:

  • (Akutt) stress/overbelastning
  • Kronisk stress
  • Hjernestress
  • Utbrenthet

Fasene ved langtids-overbelastning versus korttids-ekstrembelastning

Fasene kan arte seg annerledes når man blir utbrent etter lang tid med overbelastning, for eksempel over 10 år, i stede for kort og raskt som ved korttids-ekstrembelastning. Selv om fasene muligens best beskriver fasene ved korttids-ekstrembelastning, kan de likevel bidra til forståelse for dem som har blitt utbrenthet etter år med tæring på kreftene.

Hvorfor er dette viktig?

Finner man hvilken fase og hvor i utbrenthetsprosessen en er, kan dette gi en pekepinne på hva som skal til for å bli frisk og hvor lang tid det vil ta. Men mye forskning gjenstår her før man kan komme med eksakte råd.

< Forrige side           Neste side >

 

Se nettsiden https://stressrelatert-utmattelse.no for oppdatert informasjon.