(Akutt) stress

Man trenger ikke være oppkavet og stresset for å bli utbrent – det avgjørende er om en bruker mer krefter enn det man har til rådighet over lang nok tid. En situasjon kan være belastende selv om kroppen i seg selv ikke er stresset, men stress vil ofte være en viktig ingrediens på veien mot utbrenthet – spesielt ved kortvarig rovdrift av kroppen.

Det som oftest fører til stress er:

  • avvik mellom kapasitet og det som kreves; for eksempel av kompetanse, tid og ressurser
  • konsekvensen av det å ikke strekke til, er betydningsfull
  • for lite hvile, sosial støtte og rekreasjon
  • truende hendelse; for eksempel trussel om oppsigelse, psykisk og fysisk vold

Negativ stress

Den akutte stressen er ofte negativ, men også positiv stress kan være "negativ" hvis det er for mye av den. Det er mer anstrengende for kroppen å være i en negativ stresstilstand enn i en positiv, men samtidig er det mer belastende å være i positiv stresstilstand enn i avspent tilstand.

Positiv stress - ruset på engasjement og entusiasme

Full av energi og pågangsmot går man på. Positiv stress kan være svært givenes, og det er vanskelig å kjenne at man er sliten når man er "ruset" på engasjement og entusiasme. Jo da, man merker etter hvert at man blir sliten, men ignorerer det.

Neste fase

Fortsetter man å stresse uten å koble av, vil man begynnte å tære på kreftene. Overskuddet blir mindre, og belastningen og stessmangden man tidligere taklet blir vanskeligere å håndtere. Mange opplever en økende grad av negative tanker i denne fasen – spesielt tilknyttet jobben.

Det kan være vanskelig for en person som er midt oppi dette å innse hva som skjer. Spesielt vanskelig er det ved positiv stress; hvorfor skal man kutte ned på jobbingen når det er ufattelig givenes og gøy? Men samtidig er den positive stressen kanskje ikke fullt så positiv lenger...

En annen grunn til at det er vanskelig å innse hva som skjer, er at man begynner å føle at man ikke strekker til. De som til vanlig oppfattes som offensive og handlingssterke, kan ha vansker med å innrømme denne endring - både ovenfor seg selv og andre.

Presser man seg videre går man over til neste fase, og stressen blir kronisk.

< Forrige side           Neste side >

 

Se nettsiden https://stressrelatert-utmattelse.no for oppdatert informasjon.