Kronisk stress

Har kroppen vært utsatt for for stor belastning over lang nok tid, går den inn i tilstanden ”kronisk stress”. Dette skjer selv om man ikke har opplevd å være stresset.

Normal tilstand

Helt til venstre i figuren vises normaltilstanden for et friskt menneske. Stressende/belastende situasjoner fører til økning i kroppens stressnivå. Når stressfaktoren opphører går kroppen tilbake til normaltilstanden.

Tar lenger tid

Utsettes personen over tid for mye og relativt konstant stress, tar det lengre og lengre tid for kroppen å komme tilbake til normal, avspent tilstand.

Kronisk stress

Varer situasjonen over tilstrekkelig lang nok tid, blir kroppen etter hvert ute av stand til å komme ned på normalnivået - den er nå kronisk stresset.

Hvorfor skjer dette?

Kroppens normaltilstand er "avspent tilstand". Men har kroppen vært i stresset tilstand over tilstrekkelig lang nok tid, kommer kroppen ut av likevekt. Den vil etter hvert "tro" at stresset tilstand er det normale, og dermed etableres en ny ”normal” tilstand slik figuren viser.

I tillegg til dette, vil hormonet som "slår av" stressresponsen miste sin virkning. Kroppens ressurser vil nå kun brukes på "stressen" og andre viktige funksjoner lider under dette. Forbruket av krefter/energi er stort, men innhenting av næring er minimal. Nå går det for alvor nedover…

< Forrige side           Neste side >

 

Se nettsiden https://stressrelatert-utmattelse.no for oppdatert informasjon.