Hva er utbrenthet?

Utbrenthet er en tilstand man kommer i ved å drive så rovdrift på kroppen at alle krefter mer eller mindre er brukt opp, og kroppen er ute av stand til å hente seg inn igjen uten langvarig restitusjon og andre nødvendige tiltak.

Rovdrift

Det som legges i ordet ”rovdrift” er et hensynsløst kjør mot sin egen kropp – der man bruker mer krefter enn det man har til rådighet, uten å hente seg inn igjen.

Graften under gir en forenklet illustrasjon av dette. Den grønne, hele streken viser mengden krefter/energi en person har, mens den røde, stiplete streken viser mengden krefter som brukes. Da det er et sprik mellom kreftene som brukes og det personen har til rådighet, vil mengden tilgjengelige krefter gradvis reduseres. Varer dette lenge nok, vil kreftene brukes opp og personen blir utbrent.

Spriket mellom kreftene er forårsaket av personen selv eller omgivelsene. Som oftest er det en kombinasjon av indre og ytre faktorer som fører til at en person blir utbrent. Hvilke faktorer varierer fra person til person, men hovedårsaken er som oftest jobben.

Hvor lang tid tar det å bli utbrent?

Tiden det tar å tømme kreftene så mye at man blir utbrent, avhenger av:

  • hvor mye krefter man har i utgangspunktet
  • hvor stort sprik det er mellom kreftene man bruker og krefter man har til rådighet

Som grafen over viser, blir man raskest utbrent hvis spriket er stort. Et lite sprik kan også føre til utbrenthet, hvis det varer lenge nok uten at man henter seg inn igjen.

< Forrige side           Neste side >

 

Se nettsiden https://stressrelatert-utmattelse.no for oppdatert informasjon.