Hvor lang tid tar det før en blir utbrent?

Tiden det tar å bli utbrent, avhenger av hvor stort sprik det er mellom kreftene man bruker og kreftene man har til rådighet. Figuren under viser eksempel på ytterpunktene ”langtids -overbelastning” og ”korttids -ekstrembelastning”. Overgangen fra ”utslitt” til ”utbrent” er glidende – dette er illustrert ved hjelp av gradvis mørkere gråfarge i figuren.

 

Langtids-overbelastning

Ved langtids-overbelastning blir man utbrent etter å ha vært på akkord med seg selv over mange år – gjerne flere tiår. Det er den totale belastningen i livet som er viktig – ikke kun jobb.

Korttids-ekstrembelastning

Ved korttids-ekstrembelastning blir man utbrent etter virkelig hardkjør på kroppen. Det er vanskelig å si hvor raskt det er mulig å tømme kroppens ressurser og krefter slik at tilstanden blir en kronisk. Ved virkelige ekstreme tilfeller vil noen måneder være nok. Det vanligste er et par år – der belastningen varierer i ulike perioder.

Hva er vanligst?

Det vi vanligvis hører, om er utbrenthet i forbindelse med korttids-ekstrembelastning. Men er dette den vanligste utbrenthetstypen? Korttids-ekstrembelastning er mye lettere å avdekke enn langtidsoverbelastning fordi det er tydligere at personen har vært utsatt for stor belastning. Selv om symptomene har kommet gradvis, har de likevel kommet raskt nok til at det er mulig å se en endring. Det er derfor mye lettere å se sammenhengen mellom årsak og konsekvens ved korttids-ekstrembelastning enn ved langtids-overbelastning.

Et av symptomene på utbrenthet er endringer i personlighetstrekk. Mange blir hissige og får veldig "kort lunte". Er personens livssituasjon ekstremt belastende, er det lettere for omgivelsene å forklare hvorfor vedkommende har blitt hissig; ”Ikke rart hun ikke er seg selv - så stressendes det er på jobben. Hun jobber jo hele tiden”. Verre er det for en som holder på å bli utbrent etter lang tid med overbelastning. Selv om han egentlig er behagelig og diplomatisk av natur, har endringene i personlighetstrekkene skjedd så gradvis og vart over så mange år at folk nå ser han som hissig og "kort-luntet". I tillegg er han så vandt med disse symptomene at han har ”glemt” hvordan han egentlig er.

< Forrige side           Neste side >

 

Se nettsiden https://stressrelatert-utmattelse.no for oppdatert informasjon.