Symptomer

Symptomene på at man nærmer seg utbrenthet er personavhengig, men de fleste opplever at de mister mer og mer kontroll, og føler seg ute av stand til å gjøre noe med situasjonen. Symptomene kommer stort sett svært gradvis og øker etter hvert i intensistet og omfang.

Mister mer og mer kontroll

På vei mot utbrenthet opplever man ofte at man mister kontrollen over egen tid, og at alt blir hektisk.

Dette kan oppleves som å være på et tog som etter hvert "løper løpsk". I begynnelsen går det rolig og pent, og en sitter der og ser ut av vinduet. Etter hvert går det raskere, men det er helt greitt - litt fart er spennende. Men så går toget enda raskere, det begynner å bli ubehagelig. En føler behov for å komme seg av, men blir litt til... Farten øker ytterligere, men hvordan skal en komme av? Toget går fortere og fortere og en klamrer seg fast... helt til toget sporer av.

Fanget i situasjonen

Hold man på å bli utbrent, vil man ofte føle seg ute av stand til å gjøre noe med situasjonen. Det er som om en er ”fanget”. For andre mennesker,noen ganger også for en selv, kan det være helt opplagt at man må gjøre noe. Men å få gjort noe med situasjonen, er ikke alltid så lett når man har mistet gangsynet og klamrer seg fast...

Symptomene kommer gradvis

Symptomene på utbrenthet kommer som oftest over tid. I noen tilfeller kommer de så gradvis at personen tror det skal være slik, og husker ikke noe annet enn det å være stresset, sliten og ikke ha krefter.

Dette kan illustreres ved hjelp av et par frosker. Putter man en frosk opp i et kar med kokende vann, vil den øyeblikkelig hoppe ut fordi den føler smerte. Putt en annen frosk opp i et kar med kaldt vann og den svømmer rundt ganske tilfreds.

Hvis du skrur gradvis opp varmen under karet - hva gjør denne frosken da? Frosken vil, uten kjennskap til at temperaturen gradvis stiger, sakte men sikkert koke i hel.

Overført til en arbeidssituasjon: du innser kanskje ikke at du er stresset og sliten hvis presset du føler, blir akseptert som ”normalt”.

Andre symptomer

Symptomene på at man nærmer seg utbrenthet er personavhengige. Ofte vil vedkommende bli usosial, apatisk (eller hyperaktiv), negativ og oppleve økende grad av tretthet/utmattelse og fysisk ubehag. På jobben vil en person som tærer på kreftene, etter hvert få lavere motivasjon, konsentrasjonssvikt og dårligere jobbprestasjon både i kvalitet og i kvantitet. Symptomenes grad og omfang blir verre og verre ettersom tiden går.

Jo mer utslitt man blir, desto dårligere blir immunforsvaret. Folk som tærer på kreftene, blir lettere syke av forkjølelse, influensa, ørebetennelse og så videre.

< Forrige side           Neste side >

 

Se nettsiden https://stressrelatert-utmattelse.no for oppdatert informasjon.